Historie

V 15. století zde stával dům U proroků, zabavený roku 1424 staroměstskou obcí. Poté jej koupil Petr Šídlo a zřídil v něm krčmu zvanou Šebířova. Od roku 1488 patřil dům Matěji Rejskovi, významnému pozdněgotickému staviteli ( Prašná brána, dostavba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a další stavby ).

Později byl dům nazýván U zeleného orla, v 17. století patřil prokurátorovi Melicharu Teyprechtovi z Prechtynku, jemuž byl zabaven a prodán roku 1631 za 849 kop mlynáři Ondřeji Touškovskému. Koncem 17. století patřil dům primátorovi Reismanu z Reisenberka. Později zde byl zřízen hostinec, navštěvovaný mimo jiné významným historikem Wacslawem Wladiwojem Tomkem.

V letech 1933 - 35 byla na místě domu postavena Františkem Dittrichem funkcionalistická novostavba sloužící jako penzion, restaurace a vinárna U STARÉ PANÍ.